Disclaimer

 Carnoy Verkoop NV verstrekt geen enkele garantie expliciet of impliciet betreffende de juistheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de informatie die geplaatst is op deze site.
Alvorens te vertrouwen op informatie die geplaatst is op deze site, dient U de juistheid van deze informatie te verifiëren.
De informatie die geplaatst is op deze site is enkel bedoeld om een algemene indruk te geven van de producten en diensten van CARNOY VERKOOP NV en is niet bindend voor CARNOY VERKOOP NV. CARNOY VERKOOP NV heeft het recht deze informatie te wijzigen zonder voorafgaandelijke kennisgeving.
In geen enkel geval kan CARNOY VERKOOP NV aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat van deze site wordt gemaakt (cfr. hacking).

Op zijn website biedt CARNOY VERKOOP NV hyperlinks naar andere sites. In geen enkel geval kan CARNOY VERKOOP NV aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud en het bestaan van sites waarmee hyperlinks worden gelegd. 

Auteursrecht

De site www.carnoy.be is een werk dat beschermd is door het auteursrecht en waarvan CARNOY VERKOOP NV de auteursrechten en de rechten van de producent bezit. Elke kopie, aanpassing, wijziging of andere vorm van exploitatie van het geheel of gedeelte van deze site, onder om het even welke vorm en met om het even welke middelen, is volstrekt verboden tenzij in geval van voorafgaandelijke schriftelijke toelating van CARNOY VERKOOP NV. Elke inbreuk op deze rechten is onderworpen aan strafrechtelijke en burgerrechtelijke procedures. 

Merken en handelsnamen

De benamingen, logo's en ander merken die gebruikt worden in deze site, zoals onder andere het logo en de naam CARNOY VERKOOP NV zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik daarvan of van gelijkaardige merken/namen is volstrekt verboden tenzij de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming is bekomen van de rechtmatige eigenaar. 

Privacy

CARNOY VERKOOP NV neemt de privacy van zijn gebruikers ernstig en deze privacy mededeling verduidelijkt het privacy- en gegevensbeschermingsbeleid van de website. Het is van belang voor CARNOY VERKOOP NV om zowel de privacy van zijn gebruikers te beschermen als een gepersonaliseerde en waardevolle dienst te leveren.
In overeenstemming met de wet van 8 december 1992, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998, heeft U recht op toegang tot Uw persoonsgegevens, in voorkomend geval recht op verbetering en het recht om de verwijdering te vragen van Uw persoonsgegevens.
Hiervoor dient U zich te wenden tot de webmaster van deze site ( webmaster@carnoy.be ). 

Welke informatie wordt verzameld?

De persoongegevens die U ons bezorgt door middel van informatieaanvragen en door middel van registratie op deze website.
Naast deze persoonsgegevens, wordt informatie automatisch gegenereerd, bijvoorbeeld op browsing gedrag doorheen de site. Dit wordt enkel gebruikt voor logging doeleinden ; Hiervoor wordt ook het IP-adres van de gebruiker bijgehouden, zodat ingeval van misbruik er kan opgetreden worden tegen deze gebruiker. 

Wat is het doel van het verzamelen van gegevens ?

De persoonsgegevens mogen verwerkt worden door CARNOY VERKOOP NV voor doeleinden van promotie van onze producten en diensten, klantenbeheer en public relations.
Deze informatie zal niet buiten CARNOY VERKOOP NV worden verspreid. Het email-adres dat U ons bezorgt, laat ons toe U informatie te bezorgen met betrekking tot belangrijke wijzigingen en verbeteringen aan onze website. Elke keer dat u een bericht ontvangt, heeft U de keuze te weigeren om verdere marketing informatie te ontvangen met betrekking tot de activiteiten van andere delen van CARNOY VERKOOP NV. Dit kan U alsdusdanig meedelen door te antwoorden op de email.

CARNOY VERKOOP NV
Afrikalaan 203
B-9000 Gent
Ondernemingsnummer: 0400.017.112

Email : webmaster@carnoy.be