belangrijke informatie EPB : nieuwe wetgeving in Wallonië

De vereisten van de EPB-reglementering voor technische systemen (verwarming, sanitair warm water, ventilatie en airconditioning) die geïnstalleerd, vervangen of verbeterd worden, zijn vanaf 1 mei 2016 in Wallonië van toepassing

De eisen die aan de isolatie van leidingen en accessoires voor verwarming en warm water gesteld worden zijn vrijwel identiek aan die van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Een kleine samenvatting van de belangrijkste eisen voor de isolatie van leidingen voor de distributie van warm water voor verwarming en sanitair warm water (≥ buizen dia. 20 mm) :

Klassen van isolatie :
• Klasse 1: materiaal met een warmtegeleidingsvermogen van minder dan 0,035 W / mK bij een gemiddelde temperatuur van +10°C
• Klasse 2: materiaal met een warmtegeleidingsvermogen groter  of gelijk aan 0,035 W / mK en minder of gelijk aan 0,045 W / mK bij een gemiddelde temperatuur van +10°C

Omgevingssituatie van de leidingen :
• Situatie I :       buiten, in de grond of in een ruimte binnen het gebouw maar wel buiten het beschermd volume.
• Situatie II :      in het beschermde volume van het gebouw (in de technische ruimten, zichtbaar in niet-verwarmde kamers, in verlaagde plafonds, ...)
• situatie III :      in elke andere situatie binnen het beschermde volume

Hieronder de franstalige informatie :

PDF-pictogramles_exigences_systemes_peb_wallonie.pdf

PDF-pictogramwallonie_annexe_c4_systemes_2016-01-28.pdf