Danfoss

De grondbeginselen van Danfoss zijn gebaseerd op onze visie en de waarden van de gehele groep.

danfossDe mensen binnen Danfoss nemen hun verantwoordelijkheid op als wereldspelers. Deze verantwoordelijkheid zit verankerd in onze historie en cultuur en weerspiegelt zich in de manier waarop onze onderneming dagelijks haar zaken behartigt.

De relatie tussen Danfoss en al zijn aandeelhouders is doordrongen van vertrouwen. Wij zijn er ons natuurlijk van bewust dat dit vertrouwen verdiend moet worden door onze ondernemingszin en onze wereldwijde reputatie.

Passie en verantwoordelijkheid

De Danfoss groep realiseert een omzet van 2,2 miljard euro en verschaft werk aan meer dan 18.200 personen over gans de wereld. 
Vertrekkend van onze basiswaarden, bestaat de visie van Danfoss erin een wereldleider te zijn in de drie basispijlers van onze activiteiten: koeling en airconditioning, verwarming en water en elektrische aandrijftechnieken.

Wij willen de verwachtingen van onze belangengroep waarmaken door een bedrijf te zijn dat groot aanzien en respect geniet, dat de kwaliteit van het leven verbetert door het beheersen van geavanceerde technieken in klantgerichte toepassingen, met verantwoordelijkheid voor het milieu en de sociale omgeving.