De nieuwe dokken, schipperskaai te Gent

In Gent werd aan de Schipperskaai de innovatieve en duurzame woonwijk ‘de Nieuwe Dokken’ gebouwd

 In deze woonwijk die een 400-tal woningen, een kinderdagverblijf, een school en een sporthal omvat, wordt het neusje van de zalm der technieken toegepast om te komen tot een groen energiesysteem. In deze wijk wordt op basis van eigen afvalwater en restwarmte in elektriciteit en warmte voorzien en wordt de hoeveelheid geproduceerd afvalwater tot nul gereduceerd.

  • Biogas wordt gewonnen door toiletwater te vermengen met het keukenafval van de bewoners en hoe het resterende slib verwerkt wordt tot de meststof struviet dat dan gebruikt kan worden voor het bemesten van de lokale groenaanplanting. De vloerverwarmingsbuizen hiervoor werden door Carnoy geleverd.
  • Nullozing van afvalwater wordt bekomen doordat het gezuiverde afvalwater hergebruikt wordt door het nabijgelegen chemiebedrijf Christeyns. De ondergrondse leidingen (Logstor) hiervoor werden door Carnoy geleverd. 

Gerelateerde productcategorie: